FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

LANBIDE:

1.- Competencias clave previas a CP Nivel 1 (4 cursos)                                                                                             600 horas

2.- Comunicación en Lengua Castellana (4 cursos)                                                                                                    480 horas

3.- Competencia Matemática (4 cursos)                                                                                                                      480 horas

4.- CP Oper. auxiliares de Fabricación Mecánica Nivel 1 (2 cursos)                                                                        800 horas

5.- CP Oper. aux. de mto. de mecánica de vehículos Nivel 1 (2 cursos)                                                                 540 horas

6.- CP Oper. aux. de mto. de carrocería de vehículos Nivel 1 (2 cursos)                                                                540 horas

7.- CP Soldadura oxigás y soldadura Mig Mag Nivel 2 (2 cursos)                                                                         1.120 horas

8.- CP Mto. del motor y sus sistemas vehículos Nivel 2 (2 cursos)                                                                         880 horas

9.- CP Soldadura con electrodo revestido y Tig Nivel 2 (2 cursos)                                                                       1.280 horas

10.- CP Pintura de vehículos Nivel 2 (2 cursos)                                                                                                          920 horas

11.- CP Mto. de los sistemas eléc y electrónicos de vehículos (2 cursos)                                                              880 horas

 

 

 

 

 

Para cualquier aclaración contactar con Iratxe Alonso (946104800)  iratxealonso@sanviator.com